fbpx

Visjon er viktig for et verdig liv Spesial

Visjon er viktig for et verdig liv

Visjon er uunngåelig og den har en stor medvirkning på ditt og alle andres liv. Det er dermed viktig å kunne irettesette seg selv på hva ens visjon er for livet og ta ansvar.

Muslimer bør leve et visjonsstyrt liv

Som muslim vet vi at vår tilværelse her på denne jord er for å tilbe Allah. Vi vet at det finnes et etterliv og at etterlivets gang består i enten paradis eller helvete. Vi vet at det er ting i dette liv som vi har tilgang til som er forbudt for oss, men at de fleste ting på denne jord er tillatt.  Allerede her ser vi at for en muslim så er det ikke likegyldig hvordan han eller hun lever sitt liv. Det er ikke likegyldig hvem han eller hun omgås med, eller hva han eller hun bruker store deler av tiden sin på.

Vi vet at handlinger vi gjør har konsekvenser, ikke bare i dette liv men også i det neste. Enhver som har dette som utgangspunkt, kan ikke gå gjennom dette livet uvitende om sin eksistens og uten visjon.

Hvordan spesifikt denne visjonen utfolder seg er fra individ til individ, men det som alle har til felles er at man ikke lever livet i kjedsomhet og fanteri, at man ikke kaster bort den tiden og muligheten man har, at man tar ansvar for sine handlinger, at man er bevisst over ens tilværelse og situasjon, og at man etterstreber å tilfredsstille sin Skaper. 

Det kan ikke være slik at du som muslim er bundet til hensiktsløs underholdning. Fordi et slikt liv er usunt og visjonsløst. Som muslim vet du at din tilværelse er et bevis på at livet ikke skal leves for slike ting. Du har paradiset som ditt endelig mål – alle suksessers mor – som er bedre og lengre varende.

Visjon er et tegn på et sunt liv

Et sunt liv for en muslim er et liv som leves etter Allahs befalinger. Det sunne liv innebærer mange ting, men i dets essens er det et liv i henhold til Allah og Hans Sendebud ﷺ. .. Det hjelper ikke bare å være aktiv, spre glede osv. hvis det ikke henger sammen med selve årsaken for din tilværelse her på denne jord.

Visjon handler om hvordan du skal forholde deg til de uendelige mange valg du har for å opprettholde et sunt liv. Det viser vei på hvilken måte du skal tråkke deg gjennom livet på. Hva du har som visjon er essensielt for hvordan du lever ditt liv. Det er din visjon som er med på å bestemme hva du vil prioritere i livet og som er med på å forme ditt syn på hva som må gjøres, hva som bør gjøres, og hva som kan gjøres.

Mange av oss har en visjon om livet veldig lik andre, begrenset til enten kun det å bli berømt, eller å ha den beste jobben / karriere, stifte en familie, leve i luksus, penger, makt og status. Alle disse tingene kan man si er en gjenganger for de fleste, kanskje i ulik grad og prioriteringer, men det er stort sett det samme. De alle bør ses på som et middel til noe større og lengre varende.

Forskjell mellom et middel og målet

For mange av oss er det ovennevnte det vi drømmer om, det vi håper på og ber om. Men er dette virkelig noe å leve etter og å ha som visjon? Forstå meg rett, å ha penger er ikke en ond ting eller en dårlig ting. Ei er det å stifte familie en dårlig ting. De har et formål og en funksjon, og bør ses på som et middel og et steg til noe større. Dette er i likhet med alle de andre tingene som vi alle drømmer om. Disse tingene har et formål, og en funksjon – som henger sammen med hva vår visjon bør være.

Det vi ikke bør gjøre, men som vi alle er vitne til at skjer ofte, er at vi forveksler verdig middel for det verdige målet. Istedenfor å innse de mange mulighetene for å tilbe Allah ved hjelp av midler som penger, familie, osv. forelsker vi oss i selve midlene. Dette leder til en spiral av håpløshet. For et middel er nettopp det det er, et middel. Det bringer deg steder og skal hjelpe deg i din streben, ikke bli strevet for sin egen del.

Valg av visjon har konsekvenser
Det du setter som visjon for deg selv har dermed direkte konsekvenser for dine liv – dette og det neste. Du bør tenke igjennom hva slags visjon du vil ha for ditt liv.

Ikke vær en zombie som går gjennom tilværelsen uten et sikte. Hvis din visjon ikke innebærer noe større enn meningsløs underholdning vil du ikke kunne fremheve ditt store potensial.

Du må beherske deg selv og du må ha et verdig mål i sikte for å utrette noe verdig. For det hjelper ikke bare å ha et mål å sikte på, selv om du har et mål å streve etter så må du passe på at dette målet er et verdig mål. Hvis ikke vil du betale konsekvensene ikke bare i dette liv, men også i det neste.

Burde du som muslim irettesette deg selv og streve for noe som ikke er verdt ditt strev? Vi kjemper og sliter og går gjennom mye vanskeligheter. Vårt verste mareritt må da være at alt dette er for ingen nytte? Vi lever i en tid hvor mange av oss sliter og strever til de grader for penger og andre goder, kun for å bruke dem opp på få timer eller døgn – for å så gjenta prosessen resten av våre liv.  Er dette en verdig utsikt å ha for ens kortvarige liv? Får man igjen for strevet eller er det bare et kappløp om tid og ressurser?

La disse spørsmålene være til ettertanke for deg og reflekter over hvilken visjon du har for deg selv. Usunn visjon avler usunn livsstil og et usunt liv, mens sunn visjon avler sunn livsstil og et sunt liv. Valg av visjon har konsekvenser for dine liv – og valget er uunngåelig. Så ta ansvar!

Sist redigertfredag, 14 september 2018 16:59
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger