fbpx

Islam Net – Det Islamske Nettverk

Islam Net – Det Islamske Nettverk

Islam Net er en av de største og mest aktive muslimske dawah-organisasjoner i Norge. Organisasjonen ble grunnlagt i 2008 og har utviklet seg mye siden da. Vår visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement.

Vårt primærfokus kan deles inn slik:

  • Invitere ikke-muslimer til islam og oppklare misoppfatninger.
  • Inspirere ikke-praktiserende muslimer til å komme tilbake til Allah.
  • Veilede og undervise konvertitter.
  • Veilede muslimer til å praktisere islam i henhold til Koranen og sunnah.
  • Engasjere praktiserende muslimer i dawah og lære massen av muslimer grunnleggende dawah-ferdigheter.
  • Engasjere praktiserende muslimer i å søke kunnskap og bli ledere i arbeid for islam.
  • Forsvare islam, muslimer og våre rettigheter i det norske samfunnet.

En oppsummering av vårt primærfokus er at vi jobber for menneskets suksess i akhirah. Dermed vil også våre prosjekter reflektere denne verdien.

Vi strever for å oppnå våre mål gjennom multimedia, forskning, publikasjoner, kurs, konferanser og debatter. For at vårt arbeid skal være mest mulig fokusert, målrettet og effektivt har vi opprettet forskjellige undergrupper av Islam Net som alle har sine egne satsningsområder. Islam Net fungerer som det islamske nettverk som binder de forskjellige undergruppene og dawah-arbeidet sammen.

 

Mer i denne kategorien Kontakt oss »
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger