fbpx

Islam er min frihet Spesial

Islam er min frihet

Det finnes én Gud. Han er den eneste. Men ikke så enkelt vil mennesket tillate det. Likevel er det bare Gud som sier - ikke kjemp for dette livet, kjemp for det neste.


Denne tanken har potensialet til å frigjøre oss fra all smerte, all lidelse og all undertrykkelse. Vi er ikke slaver av denne verden, kan vi plutselig erkjenne ved oss selv. Vi har alltid et valg, kan vi innse. Fordi evolusjonen - meningen med livet er ikke nødvendigvis å overleve for enhver pris, eller å sikre oss et overlevelsesovertak over våre naboer, våre potensielle fiender i nær framtid, og heller ikke behøver vi å dominere for å føle oss vellykket. Fellesskapet behøver vi heller ikke, fordi vi i oss og med denne tanken, har all makten som vi behøver. Vi har all makten som vi noen gang vil behøve. Vi har makten til å frigjøre oss selv fra alt som i denne verden tilhører. Fordi Gud sier at vi ikke er bundet av denne verden. Vi tilhører ikke denne verden. Dette er ikke vårt hjem. Og ikke er det denne verden som gir oss liv, heller ikke er det denne verden som har skapt oss. Gud har skapt oss og vi er Hans skapelse.

Siden vi ikke behøver å gjøre alt for å overleve er vi heller ikke som slaver av evolusjonen, noe som de fleste kan få seg til å tro. Evolusjonen regjerer i hvert fall ikke meg. Det vil si at jeg ikke er nødt til å bruke hele min tid og min innsats, og å overgi meg selv på den måten som gjør at jeg er villig til å gjøre hva som helst, for å overleve truslene fra omverden. I nyere tid har menneskene blitt en trussel for hverandre. Dette har medført at vi har blitt hverandres slaver - våre handlinger blir preget av hverandres krav og forventninger, fordi vi føler oss nødt til å lytte til hva fellesskapet og enkeltpersoner ønsker av oss, og å handle deretter. Men selv i dette lærer islam, ikke gjør dere avhengige av hverandre, bare Gud - Han er den eneste verdig tilbedelse, den eneste som kan hjelpe dere og uten Ham er det ikke liv.

Islam forteller oss at hvis man er god og gjør seg til slave for Gud, istedenfor til mennesket og denne verden, vil Gud gjøre det godt for oss i dette og i det neste livet. Og hva er det Gud ønsker av oss - enkelt er det, at vi skal gjøre godt og søke veiledning om hva det er, og at vi skal motstå fristelse og leve som rettskafne mennesker - at vi skal være det som behager og gleder Gud, slik som Gud skapte oss til å være - å leve i vår naturlige tilstand, gjennom å motstå ondskap og dets korrupsjon - å respektere og oppføre oss overfor skaperverket som om ingenting av det tilhører oss, heller ikke vår egen vilje.

Asjhado alla-ilaha illAllah, wa ash-hado anna Muhammedar-rasool Allah. På norsk betyr det: «Jeg bevitner at det finnes ingen guddom (verdig tilbedelse) unntatt Allah, og jeg bevitner at Muhammed er Allahs Sendebud.»
 
Jeg ble ikke muslim fordi jeg ønsket det neste livet over dette. Jeg ble ikke muslim fordi jeg var redd eller fordi jeg ønsket trygghet. Jeg ble ikke muslim fordi jeg følte et sosialt press eller fordi jeg søkte anerkjennelse eller velkomst hos mine muslimske naboer. Jeg ble ikke muslim fordi jeg ønsket kjærlighet eller større rikdom.

Jeg ble muslim fordi jeg ønsket frihet. Fordi jeg ønsket mitt naturlige være, renset fra korrupsjon og ondskap. Jeg ble muslim fordi jeg ønsket eksistensialitetens frukt, nytelsen av å være fri fra alt som holdt meg fanget og i mørket.
Måtte Allah velsigne Hans Ummah (nasjon) og hele menneskeheten med tid og Hans religion til disposisjon og som rettesnor på vår tålmodighet og tro. Alhamdullilah for hva jeg har funnet.

Sist redigertfredag, 27 november 2015 17:47
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger