fbpx

Islam Net svarer: Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld Spesial

Google Streetview / Islam Net Google Streetview / Islam Net

Det har aldri vært min intensjon at noen skal oppleve noe så forferdelig på grunn av noe jeg har sagt.

Publisert hos Avisa Oslo 16. des. 2021

Oslo er en mangfoldig by med mange ulike mennesker. Her bor det folk på tvers av religioner, seksuelle orienteringer, kulturer og opprinnelsesland. Det vi alle – eller de fleste av oss i alle fall – har til felles, er at vi ønsker en åpen og inkluderende by. En by som ikke diskriminerer og som behandler mennesker likt.

Tidlig i år ble det kjent at Islam Net har finansiert et eiendomskjøp i Groruddalen som skal bli et inkluderende og innbydende muslimsk samfunnshus og aktivitetssenter.

Vi ble møtt med haglende kritikk fra politikere som ikke ønsket at vi skulle etablere et slikt tilbud. For det ville være «integreringshemmende» og bidra til «radikalisering», ble det sagt. Vi skrev flere kronikker i vårt forsvar, bl.a. «Dette står Islam Net for»

I sommer ble vi kontaktet av NRK som ønsket å ha oss med i en episode av programmet som kom til å hete «Helene sjekker ut: Konservative muslimer». Gjennom dette programmet får samfunnet sjansen til å bli kjent med hvem Islam Net egentlig er, hva vi tror på, hva slags utfordringer vi går gjennom og hva vi mener om moderne problemstillinger som utfordrer religiøse dogmer.

Programmet ble tatt veldig godt imot av mange, mens noen fortsatt er skeptiske. Thee-Yezen Al-Obaide skrev nylig et fint innlegg hvor han utfordrer meg på enkelte ting, og jeg tar imot utfordringen.

Al-Obaide etterspør en teologisk begrunnelse for at jeg i dag ikke forfekter dødsstraff for homofili. Jeg har lest og innsett at det ikke er enighet om dette blant de lærde, noe jeg før feilaktig trodde at det var. Det er dermed ingen ijma (konsensus) om straffen. Bl.a. mente flere lærde fra hanafi-lovskolen at hadith-beretningene om dødsstraff ikke er autentiske. For min del er det naturlig å forholde meg til de tolkningene som best samsvarer med det moderne samfunnet vi lever i.

Al-Obaide etterspør en unnskyldning for at skeive muslimer skal ha forlatt islam, levd i ulykkelige ekteskap eller fått utfordringer med mental helse. Jeg skal ikke la min stolthet komme i veien for å si unnskyld. Hvis det er slik Al-Obaide beskriver så beklager jeg oppriktig til de skeive som har opplevd noe så forferdelig pga. noe jeg har sagt. Det har aldri vært min intensjon at noen skal måtte gå gjennom noe så grusomt.

Samtidig vil jeg påpeke at homofile muslimer ikke er en homogen gruppe. De er ulike og de opplever også meg og Islam Net ulikt. Det er homofile muslimer som støtter oss og som jeg personlig har hatt gode samtaler med og har bistått i utfordrende situasjoner de har hatt med sin seksuelle orientering og familiens forventninger fra dem. 

Til slutt spør Al-Obaide hvordan Islam Net skal jobbe for at homofile muslimer ikke blir møtt med hets. Dette er et viktig spørsmål. Ingen fortjener å gjennomgå hets pga. sin seksuelle orientering. Dette er vi og vil vi være tydelige på. Klarer vi å etablere dette senteret håper vi å kunne tilby trygge omgivelser og gode rollemodeller for ungdommen, i tråd med de gode verdiene samfunnet er tuftet på.

Jeg setter pris på at Al-Obaide anerkjenner islamofobien i motstanden vi har møtt. Jeg håper at han nå vil gi slipp på fortiden vår og heller rette fokuset mot de som vil hindre oss å etablere aktivitetssenteret på islamofobiske grunnlag.

Sist redigerttorsdag, 13 januar 2022 16:07
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger