fbpx

Mohammed Hijab raser mot Ropstad: - Jeg fordømmer dine falske anklager Spesial

Mohammed Hijab raser mot Ropstad: - Jeg fordømmer dine falske anklager

Dette er en norsk oversettelse av Mohammed Hijabs svar til Kjell Ingolf Ropstad.

Dette er et svar på de upresise og feilaktige påstandene fra den norske stortingsrepresentanten Kjell Ingolf Ropstad, som indirekte ba justisministeren i Norge om å pålegge et forbud mot at jeg kan reise inn til Norge, og spurte henne om hva hun vil gjøre for å «forhindre radikalisering blant unge muslimer og hindre innflytelsen til ekstremister», med henvisning til mitt besøk hos Islam Net i Norge[1]. Jeg ville vanligvis ikke ha brukt mye krefter på en sak som dette, men siden det har juridiske implikasjoner, vil jeg tillate meg å bruke tid ved denne anledningen. Den sjokkerende første delen av spørsmålet hevdet at talen på min YouTube-kanal med tittelen «En beskjed til jødene», «gikk langt i å legitimere vold og selvmordsaksjoner mot jøder». Det er tilstrekkelig for meg å si at jeg kategorisk benekter disse forvrengningene, og jeg vil utfordre hvem som helst til å fremlegge et fnugg av bevis for en slik avskyelig og motbydelig påstand. Her er en transkripsjon av delen av min tale som omhandler den islamske teologiske posisjonen om selvmord:

«Koranen strekker ut en fredshånd til enhver jøde i verden; du kan være en del av dette fellesskapet. Ja, du kan det, det er det Allah forteller oss i Koranen, at det er noe mer. Men så er spørsmålet: hvis din tro er en som oppmuntrer til bevaring av liv for enhver pris, og vår religion ikke er slik fordi å bevare liv er viktig, men å bevare religionen er viktigere, samtidig som at det eksisterer et konsept om martyrdom, så vil jeg anse det som en fordel for å være ærlig. Fordi, som Robert Greene sa: 'den som er villig til å begå selvmord har initiativet'. Jeg sier ikke begå selvmord eller noe. 'Å, nå fikk jeg noe å ta ham på her [ironisk ment, anmerkning Islam Net]', men jeg sier bare billedlig, den som er villig til å ta det et skritt videre ...»[2].

Det kan virke overraskende, forvirrende eller på annet vis forbløffende at stortingsrepresentanten har påstått at min tale «gikk langt i å legitimere vold og selvmordsaksjoner mot jøder» (som fremdeles er tilgjengelig på nettet og har blitt sett av nesten en kvart million mennesker), når en slik tale nevner nøyaktig det motsatte av det påståtte budskapet. Dette utgjør ikke bare ærekrenkelse eller injurier, men reflekterer også en alvorlig type uvitenhet på det høyeste nivået; enten det, eller en form for religiøs partiskhet potensielt drevet av parlamentsmedlemmets egne kristne religiøse overbevisninger, som er offentlig kjent. Uansett tilfelle forventer vi en ordentlig beklagelse og tilbaketrekning fra stortingsrepresentanten vedrørende disse kommentarene.

Når det gjelder kommentarene om homofobi og kvinnehat, er dette åpent for tolkning. Mine perspektiver på kjønnsroller samsvarer med normative og ortodokse islamske læresetninger. Hvis stortingsrepresentanten ønsker å kategorisere meg på denne måten basert på slike synspunkter, forventer jeg at han skal vise samme pågangsmot når det gjelder individuelle medlemmer av det ortodokse jødiske fellesskapet som holder tradisjonelle synspunkter på kjønnsspørsmål og homoseksuell praksis, som skiller seg fra mange liberale og feministiske tolkninger. Det er verdt å bemerke at følgerne mine i ulike plattformer har 20-40% kvinnelig representasjon, og en tilsvarende andel kvinner deltok også på det samme foredraget jeg holdt på arrangementet til Islam Net (noe som vanligvis også er tilfellet). Når det er sagt, er det verdt å merke seg at herr Ropstad selv ble anklaget for homofobi i 2019 av lederen for Arbeiderpartiets kvinnelige nettverk, Anette Trettebergstuen, som identifiserer seg som lesbisk[3]. Hun sa om Ropstad at «det er forferdelig at han nå langt på vei sier rett ut at mobbing [av homofile] og påføring av skam greit.» Trettebergstuen kom med denne uttalelsen fordi Ropstad ikke ville fordømme religiøse samfunn som mener homofili er en synd[4]. Hvis bare anklager om kvinnehat og homofobi berettiger fordømmelse, bør kanskje herr Ropstad bli fordømt av justisministeren selv. Faktisk, som medlem av det norske parlamentet burde det kanskje gjennomføres en formell undersøkelse av ham. Det vi kanskje er vitne til med herr Ropstad er et klassisk tilfelle av psykoanalytisk projeksjon eller psykologisk overkompensasjon. Kanskje herr Ropstad bærer på en hemmelig beundring for min evne til å være prinsippfast i troen på at homofile handlinger er syndige i islam, samtidig som jeg fullstendig forblir innenfor lovens rammer i alle vestlige land, og han er skamfull over sin egen mangel på mot etter å ha endret sine overbevisninger for karrierens skyld.

Når det gjelder anklagene om antisemittisme, så er det sant at på grunn av min palestinske aktivisme og min motstand mot Israels politikk, har jeg blitt stemplet av sionister og andre høyreekstreme på det politiske spekteret, som antisemittisk. Dette til tross for min motstand mot antisemittisme, der sistnevnte defineres som diskriminering av jødiske mennesker på grunn av etnisitet, som kan dokumenteres gjennom ulike videoer jeg har laget mot antisemittisme[5], inkludert et kjent intervju jeg hadde med BBC[6]. På dette punktet har til og med entusiastiske liberale som Jeremy Corbyn blitt stemplet av sionister og andre som antisemittiske, så slike merkelapper fra slike personer (dvs. sionistiske tilhengere av Israel) på et slikt tidspunkt kan ikke være, og er ikke, en faglig nøytral observasjon. Videre sier herr Ropstad at noen i en protest jeg deltok i uttalte at «de ønsker jødisk blod». Pro-palestinske protester kan samle hundretusenvis av mennesker i London, og hvis noen virkelig sa noe slikt, finner jeg det sjokkerende at Ropstad derfor impliserer meg i en slik uttalelse. Et slikt trekk indikerer at Ropstad i tillegg til å potensielt ha mangelfulle kunnskaper i engelsk (eller i det minste dårlig leseforståelse), ikke kjenner til grunnleggende konsepter om naturlig rettferdighet [eksempelvis kontradiksjonsprinsippet i norsk rett, anm. Islam Net] i vestlige rettssystemer, og er derfor uegnet til å være på Stortinget. Hvis man skulle assosiere Ropstad med ting som partimedlemmer, trosfeller eller aktivister hadde sagt, ville han helt klart ha vært uten jobb. Faktisk har Ropstad blitt kritisert for å støtte seksuell reorientering [konverteringsterapi, anm. Islam Net] basert på hans menighet, Oslo Misjonskirke Betlehem, som er tilknyttet Misjonskirken Norge, som igjen er tilknyttet nettverket Til Helhet. Ifølge den norske nyhetskanalen NRK presenterer Til Helhet seg selv på følgende måte: «Vi i Til Helhet ønsker å bistå deg som har en – for deg – uønsket seksuell orientering eller uønskede følelser (lesbiske/homofile/bifile følelser/transseksualitet), og som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette»[7].

Ropstad anså ikke slik kritikk som gyldig når det ble rettet mot ham selv. Han sa: «Jeg kjenner ikke til hva min menighet er knyttet til, og uansett tar jeg avstand fra arbeid om seksuell reorientering.»[8] Hvorfor opererer Ropstad med slik dobbeltmoral? Hvorfor er det greit for ham å beskylde muslimer pga. «tilknytning», når han ikke aksepterer det samme for seg selv?

Jeg betrakter anklagen om antisemittisme som et beleilig middel for å stanse diskursen om det som kanskje er en av de mest forferdelige og grusomt undertrykkende katastrofene som har rammet et folk (det palestinske folket) dette siste århundret. Det er være synd hvis Norges justisminister ikke kan se hvordan dette forsøket fra Ropstad på å distrahere fra de viktigste hendelsene som skjer i verden, er en avledningstaktikk.

Til slutt gjentar stortingsrepresentanten feilaktig at jeg uttalte at hinduer er «patetiske og svake». Igjen, jeg har aldri sagt dette. Jeg utfordrer ham eller hvem som helst andre til å vise til ett klipp av meg som sier at hinduer er patetiske og svake[9]. Jeg nevnte at Hindutva var patetiske og svake, og dette står jeg ved. Dette kan tydelig ses, ikke bare i talen min, men også i tittelen på videoen min online som er titulert «Muslim svarer fascistiske Hindutva-bøller»[10]. Jeg nevnte at hvis de tror på reinkarnasjon, så ville det være ydmykende for dem (Hindutva) å bli reinkarnert som patetiske og svake. Selv om dette kan høres ut som hån av den hinduiske troen for en uinformert leser med under gjennomsnittlig leseforståelse, er dette ikke tilfellet, da jeg tydelig har bekreftet den teologiske muligheten for en allmektig Gud å utføre reinkarnasjon hvis en slik Gud så ønsker det[11]. Hindutva er en høyreorientert, nazi-inspirert politisk gruppe i India, og det faktum at han blander dem sammen med hinduer uten bevis, er ytterligere bevis på en potensiell ondsinnet hensikt fra stortingsrepresentantens side. Min uttalelse om at det ville ha vært ydmykende for Hindutva å bli reinkarnert på denne måten hvis de tror på reinkarnasjon, kan bare ses på som en personlig fornærmelse mot Hindutva. Dette er det samme som å si at «Hvis IS tror på helvete, så kan de være på vei dit». En person med gjennomsnittlig intelligens vil kunne forstå at min «hvis, så»-formulering er ment som latterliggjøring av Hindutva og ikke av den samlede hinduistiske befolkningen eller av hinduismen som religion.

Til slutt advarer jeg Norge om at denne handlingen [innreiseforbud, anm. Islam Net] ikke bare truer ytringsfriheten, men også sekularismen. Dette er som om politiske tiltak kan tas på grunn av klager fra ett offentlig medlem og tilhenger av én tro (en kristen) mot en annen (muslim). Det vil sette en presedens som kan utfordre den sekulære troverdigheten til den norske staten. Dette er som om én religiøs talsmann ville ha brukt sin politiske innflytelse til å undertrykke tale fra en annen religiøs gruppe. Dette går også mot forutsetningen om likeverd som underbygger det liberale demokratiske/mangfoldige systemet. Det er ingen tvil om at hvis denne beslutningen tas, vil den være skandaløs og sette en farlig presedens som sannsynligvis vil skade justisministerens rykte, ikke bare hos det muslimske samfunnet, men også generelt sett.

Det kan også sies å være et utrolig beleilig tidspunkt for disse klagerne å komme nå, rett etter at jeg protesterte for den palestinske saken utenfor det norske parlamentet sammen med flere norske politikere som hadde samlet seg for å kreve en umiddelbar våpenhvile[12]. Jeg er sikker på at mange vil spekulere på om dette er et svakt forsøk på å tie kritikere og skape sensurkultur.


[1] Originalartikkelen som det responderes til: Artikkel.

[2] «En beskjed til jødene» fra 6:10-7:00 minutter. Tilgjengelig her: Video.

[3] Se her: Artikkel.

[4] Ibid.

[5] Se: Video 1, Video 2, Video 3, Video 4.

[6] Merk at jeg ikke godtar definisjoner av antisemittisme som har med Israel-kritikk å gjøre på noen måte, eller til og med som har med kritikk av jødedommen som en religion å gjøre.

[7] Se her: Artikkel.

[8] Ibid.

[9] Merk at det er 4 pågående saker mot britiske medieplattformer om denne saken. Alle kildene som stortingsrepresentanten har brukt har ennå ikke forsvart seg i en britisk domstol.

[10] Kanskje Ropstad og andre ikke vet forskjellen mellom en hindu og en hindutva-tilhenger. Videolinken er her: Video, merk at tittelen på videoen aldri har blitt endret, og det er heller ikke noe bevis for at den har blitt endret.

[11] Dette har blitt eksplisitt nevnt i mitt Channel 4 intervju som er tilgjengelig her: Video.

[12] Se: Video.

Sist redigerttorsdag, 18 april 2024 17:14
Mer i denne kategorien « Skal vi virkelig lynsje Islam Net?
Tilbake til toppen

FÅ MASSIV AJR VED Å BLI FAST GIVER HOS ISLAM NET

Liker du arbeidet vi gjør? Vil du ha ajr for dawah som når flere MILLIONER gjennom våre sosiale medier? Vil du at Allah skal bygge et hus for deg i Paradiset? Doner et fast beløp for å støtte etableringen av et aktivitettsenter i samarbeid med Iman Aktivitetssenter og du vil ta del i belønningen! Enhver person som kommer nærmere Allah, enhver som begynner å be, enhver som gjør dhikr, enhver som tilber Allah som et resultat av vårt arbeid som du har støttet, vil DU få ajr for for. Doner nå uten å nøle in sha Allah.

 

JA, ØNSKER Å TA DEL I DENNE BELØNNINGEN!

0
Delinger

Vil du holde deg oppdatert?

Trykk på knappene under for å følge oss. Du vil ikke angre!

0
Delinger